• Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei
  • Miron Pompiliu - Stei

PostHeaderIcon Selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului

APEL

pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului

pentru disciplinele/ domeniile de

studiu obligatorii din învățământul gimnazial

 

A.Obiectivele selecției:g1

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științificeorganizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial.

Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

Grupurile de lucru, corespunzătoare disciplinelor / domeniilor de studiu vor             fi formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care dețin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învățământul universitar.

Pentru GLC corespunzătoare învățământului în limbile minorităților naționale, numărul membrilor poate fi stabilit potrivit prevederilor art.8, alin. (3) din Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri - cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin OMEN nr. 3593/18.06.2014.

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon Rezultate simulare Evaluare Nationala - Februarie 2016

3

Citeşte mai mult...

 

PostHeaderIcon Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în cadrul

etapelor de transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate respectiv

pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

 

      Având în vedere prevederile art. 29 alin. 2 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016 - 2017, Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Miron Pompiliu" Ştei, întrunit în data de 19.02.2016, a stabilit următoarele criterii:

   1. Lecţie demonstrativă, în urma căreia candidatul să obţină minim nota 7 (şapte);

 

   2. Interviu, în urma căreia candidatul să obţină minim nota 9 (nouă).

 


DIRECTOR,

 

Prof. Simona PANTEA

 

PostHeaderIcon Dragobetele în tradiţia românescă

La Şcoala Gimnazială ,,Miron Pompiliu,, Ştei, s-a desfăşurat miercuri, 24.02.2016, în sala CDI, activitatea instru1232ctiv - educativă intitulată: ,,Dragobetele în tradiţia românescă,,.

La activitate au fost prezenţi elevi din clasele a VII-a A,B,C.

Citeşte mai mult...